Facebooku Instagram

Dotacje

Beneficjent Mexmo sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych szansą na umiędzynarodowienie Spółki i wejście z ofertą marki MEXMO na rynek niemiecki i kubański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP., Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Cele i planowane efekty projektu: 

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja MEXMO Sp. z o.o. będącego mikroprzedsiębiorstwem i ekspansja geograficzna w ramach poddziałania 1.4.1 – typ II projektu. Przedsięwzięcie realizuje cel poddziałania tj. zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP, gdyż obejmuje rozwój i poprawę konkurencyjności firmy i marki MEXMO w wyniku ekspansji geograficznej na nowe, zagraniczne rynki docelowe. W ramach projektu planowane jest wejście z ofertą marki MEXMO (kosmetykami kolorowymi, akcesoriami i usługami makijażu), która powstała w ramach działalności B+R, na rynek niemiecki i kubański, które to stanowią niezwykle perspektywiczne rynki dla branży kosmetycznej.

Projekt obejmuje 5 etapów, w ramach których podjęte zostaną następujące zadania:

Udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy - targi Beauty Dusseldorf (marzec/kwiecień 2017r.).

Udział w krajowej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy - targi BeautyVISION Poznań (kwiecień 2017r.).

Organizacja i udział w misji gospodarczej za granicą - Kuba (maj 2017r.).

Udział w krajowej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy - targi BEAUTY FORUM & SPA Warszawa (wrzesień 2017r.).

Udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy - targi Beauty Forum Monachium (październik 2017r.).

Realizacja projektu wynika bezpośrednio z uzasadnionych potrzeb, w tym konieczności podjęcia działań determinujących rozwój i poprawę konkurencyjności. W tym celu konieczny jest udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych (w Europie oraz poza nią), które umożliwią rozpromowanie marki MEXMO, nawiązanie licznych kontaktów z potencjalnymi partnerami i pozyskanie szerokiej grupy kontrahentów na rynkach docelowych, w tym odbiorców docelowych. Ostatecznie działania te wpłyną na poprawę konkurencyjności Spółki i całego regionu, a także ich wizerunku w skali międzynarodowej.

 

 

 

Wartość projektu : 578 871,81 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich : 367 776,41 PLN

Projekt realizowany w okresie 1.01.2016 – 31.12.2017 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Grzegorza Pietrowskiego (tel. 502 793 377).